Webbnyheter 3.11.2015 – 17/2015

Mål för gällande lag inte att tillåta förvaltarregistrering – klyfta mellan mål och medel

​Den offentliga debatten om förvaltarregistrering som pågått under den senaste tiden har bland annat tagit ställning till om utformningen av de gällande bestämmelserna i praktiken tillåter förvaltarregistrering för finländare. Också Finansinspektionen har uttalat sig i saken. Den internationella utvecklingen har lett till en klyfta mellan målet för bestämmelserna och möjligheterna för måluppfyllelse.

Målet för bestämmelserna om förvaltarregistrering är tydligt: att förhindra att finländska privatpersoner och bolag förvaltarregistrerar sina aktieinnehav i finländska bolag. I den relevanta bestämmelsen tar sig målet uttryck så att den som sköter förvaltarregistreringen kan antecknas i värdepapperscentralens förteckning över andelsägare i stället för ägaren, när värdeandelen ägs av en utlänning eller en utländsk organisation. Omvänt gäller således att den som sköter förvaltarregistreringen inte kan antecknas i förteckningen över andelsägare i stället för ägaren, om ägaren är finländsk. Anteckningarna görs av kontoförvaltaren eller värdepapperscentralen.

I sin ursprungliga form härstammar bestämmelsen från 1990-talet, då handel med värdepapper och förvaring av värdepapper var en i hög grad nationell verksamhet. I dag är situationen en annan. Aktiehandel och förvaring av aktier är internationell verksamhet och tack vare europeiska regelverk är det möjligt att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster för aktiehandel. Uppdragskedjorna och motsvarande depåkedjor är ofta internationella och kan vara långa. De finländska bestämmelserna gäller inte utländska depåer, som följer sitt eget lands lagstiftning i sin verksamhet, och förvaltarregistrering enligt samlingsdepåmodellen är gängse praxis på de flesta håll i Europa.

Bestämmelsen om förvaltarregistrering nämner dock anteckning i aktieförteckning. Den riktar sig således inte direkt till aktieägare. Det är därmed oklart vilken bestämmelse som kan åberopas för att ingripa i finländska aktieägares förvaltarregistrering utomlands trots det tydliga målet i gällande lag. 

Närmare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Jarmo Parkkonen, telefon 010 831 52 55