Verkkouutinen 30.10.2015 – 17/2015

Hallintarekisteröinnin salliminen ei nykylain tavoite – tavoitteiden ja keinojen välillä kuilu

Julkisuudessa on viime aikoina puhuttu hallintarekisteröinnistä. Julkisuudessa on myös arvioitu nykysääntelyn sisältöä siltä kannalta, mahdollistaako se käytännössä hallintarekisteröinnin suomalaiselle henkilöllä vai ei. Myös Finanssivalvonta on arvioinut tätä asiaa. Sääntelyn tavoitteen ja sen toteuttamismahdollisuuksien välillä on kansainvälisestä kehityksestä muodostunut kuilu.

Hallintarekisteröintiä koskevan sääntelyn tavoite on selvä: estää suomalaisia henkilöitä ja yhtiöitä hallintarekisteröimästä osakeomistuksiaan suomalaisissa yhtiöissä. Tavoite on asiaa koskevassa säännöksessä toteutettu siten, että arvopaperikeskuksessa pidettävään osakasluetteloon voidaan omistajan sijasta merkitä hallintarekisteröinnin hoitaja silloin, kun arvo-osuuden omistaa ulkomaalainen tai ulkomainen yhteisö. Vastakohtaispäätelmänä on siis, että suomalaisen omistajan sijasta ei osakasluetteloon voida merkitä hallintarekisterin hoitajaa. Merkinnät tekee tilinhoitaja tai arvopaperikeskus.

Säännöksen kantamuoto on 1990-luvulta, jolloin arvopaperikauppa ja arvopaperien säilyttäminen oli huomattavan kansallista. Tänä päivänä tilanne on toinen. Osakekauppa ja osakkeiden säilytys on kansainvälistä ja eurooppalainen sääntely mahdollistaa osakekauppapalvelujen tarjoamisen rajan yli. Siten toimeksiantoketjut ja vastaavasti säilytysketjut ovat usein kansainvälisiä ja mahdollisesti pitkiäkin. Suomalainen sääntely ei koske ulkomaisia säilyttäjiä, vaan nämä toimivat oman lainsäädäntönsä mahdollistamalla tavalla ja laaritilimäinen hallintarekisteröinti on vakiintunut käytäntö valtaosassa Eurooppaa.

Toisaalta hallintarekisteröintiä koskevassa säännöksessä puhutaan osakasluetteloon merkitsemisestä. Se ei siis kohdistu suoraan osakkeenomistajiin. Täten ei ole selvää, minkä säädöksen nojalla suomalaisten osakkeenomistajien mahdolliseen hallintarekisteröintiin ulkomailla voisi puuttua, vaikka nykylain tavoite onkin selkeä.

Lisätietoja antaa

Jarmo Parkkonen, osastopäällikkö, puhelin 010 831 5255