Webbnyheter 27.10.2015 – 16/2015

Finansinspektionen söker ändring i marknadsdomstolens beslut

Finansinspektionen söker ändring i marknadsdomstolens beslut av den 23 september 2015 och yrkar att högsta förvaltningsdomstolen upphäver marknadsdomstolens beslut (på finska) om sänkt påföljdsavgift för Navi Group Ab. Navi Group Ab:s nuvarande firma är Privanet Capital Markets Ab.

Genom sitt beslut av den 4 november 2014 påförde Finansinspektionen Navi Group Ab en påföljdsavgift på 100 000 euro. Bolaget hade brutit mot flera bestämmelser under tiden 31.12.2011–22.11.2013. Marknadsdomstolen upphävde Finansinspektionens beslut till vissa delar och sänkte den påförda påföljdsavgiften till 80 000 euro.

I sina besvär till högsta förvaltningsdomstolen anför Finansinspektionen att dess beslut om påföljdsavgift för Navi Group Ab inte ska upphävas till några delar, utan ska förbli i kraft som sådant.

Närmare upplysningar lämnas av

  • enhetschef, ledande rådgivare Sonja Lohse, telefon 010 831 53 11