Webbnyheter 7.10.2015 – 13/2015

ESMAs riktlinjer om nyckeltal i noterade bolags finansiella rapportering utgivna på finska och svenska

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA har den 30 juni 2015 gett ut riktlinjer som gäller användningen av alternativa nyckeltal i noterade bolags finansiella rapportering (nyckeltal som inte förekommer i IFRS). Riktlinjerna tillämpas på obligatorisk information i emittenternas rapportering, såsom verksamhetsberättelser, delårsrapporter och börsmeddelanden samt prospekt. Riktlinjerna träder i kraft den 3 juli 2016.

ESMA gav ut översättningar av riktlinjerna den 5 oktober 2015. Finansinspektionen ska inom två månader från utgivningen av översättningarna meddela ESMA om den kommer att tillämpa riktlinjerna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Virpi Haaramo, ledande redovisningsexpert, IFRS, telefon 010 831 53 55 eller 050 521 72 85
  • Anu Lassila-Lonka, marknadsövervakare, telefon 010 831 55 66 eller 050 576 64 56

Bilagor