Webbnyheter 17.9.2015 – 12/2015

Arbetslöshetskassorna 2014: Utgifterna för inkomstrelaterade dagpenningar ökade, stora skillnader mellan kassorna

Arbetslöshetskassornas utgifter för inkomstrelaterade dagpenningar fortsatte att öka år 2014 och var 15 procent större jämfört med året innan.

Det fanns fortfarande betydande skillnader i kostnadsutvecklingen samt i hur antalet förmånstagare och förmånsdagar utvecklades i kassorna. Som mest ökade antalet förmånsdagar med 30 procent och antalet förmånstagare med 59 procent från året innan.

I samtliga kassor var den genomsnittliga handläggningstiden på samma nivå som 2013 och i positiva beslut om full inkomstrelaterad dagpenning tog behandlingen i genomsnitt 10 dagar.

Uppgifterna grundar sig på Finansinspektionens webbpublikation Työttömyyskassat 2014. Publikationens struktur har ändrats så att vissa textdelar har lämnats bort och uppgifterna i huvudsak presenteras som grafer och tabeller. Den tidigare svenska resumén har ersatts med en svensk översättning av sammanfattningen.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Marko Aarnio, byråchef, telefon 010 831 5562

Bilagor