Verkkouutinen 17.9.2015 – 12/2015

Työttömyyskassat 2014: Ansiopäivärahamenot nousivat, kassojen välillä suuria eroja

Työttömyyskassojen ansiopäivärahamenot jatkoivat edelleen nousuaan vuonna 2014 ja olivat 15 prosenttia suuremmat edelliseen vuoteen verrattuna.

Kassojen väliset erot sekä menojen kehityksessä että etuuksien saajien ja etuuspäivien määrien kehityksessä olivat edelleen huomattavia. Enimmillään etuuspäivien määrä lisääntyi 30 prosenttia ja saajien määrä 59 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kaikkien kassojen keskimääräinen käsittelyaika pysyi vuoden 2013 tasolla ja oli täyttä ansiopäivärahaa koskevissa myönteisissä päätöksissä 10 päivää.

Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan julkaisemaan Työttömyyskassat 2014 -verkkojulkaisuun. Julkaisun rakennetta on muutettu niin, että tekstiosia on jätetty pois ja tiedot on esitetty pääasiassa kuvioina ja taulukoina. Aikaisemmin julkaistu ruotsinkielinen tiivistelmä on korvattu yhteenvedon ruotsinkielisellä käännöksellä.

Lisätietoja antaa

Marko Aarnio, toimistopäällikkö, puhelin 010 831 5562.

Katso myös