Webbnyheter 30.6.2014 – 9/2014

För närvarande är endast vissa former av gruppfinansiering reglerade och därmed övervakade

Gruppfinansiering (crowdfunding) är ett sätt att samla in finansiering från allmänheten för olika projekt. Vanligtvis samlas finansieringen in i form av relativt små summor via e-tjänsteplattformar. För närvarande regleras inte gruppfinansiering som sådan i lagstiftningen om finanssektorn, men tillstånd kan krävas för en del av verksamheten.

För den som funderar på att delta i gruppfinansiering är det skäl att beakta att det kan vara svårt för investeraren att få tillräcklig och korrekt information som stöd för sina beslut. Nya eller icke-etablerade företag som är föremål för gruppfinansiering kan vara förenade med betydande risker. Exempelvis vid aktieinvesteringar måste man beakta vilka rättigheter som hänför sig till aktierna när det gäller rösträtt eller utdelningsrätt och hur man får information om tillståndet i målbolaget och dess verksamhet. Det finns inte nödvändigtvis en fungerande andrahandsmarknad för aktier i icke noterade bolag, så det kan vara svårt att värdera och sälja investeringarna.

Under begreppet gruppfinansiering förekommer många olika verksamhetsformer som skiljer sig från varandra vad gäller såväl målen för projekten som det vederlag som finansiären får. Former av gruppfinansiering som förekommer för närvarande är t.ex.

  • donation
  • belöning eller förhandsbeställning
  • lån
  • investering (av aktie- eller masskuldebrevstyp).

Finansinspektionen övervakar inom ramen för sin behörighet och sina uppgifter verksamhet inom finanssektorn som bedrivs i form av gruppfinansiering endast till den del som den gällande regleringen av finanssektorn ska iakttas i verksamheten.

I sin webbtjänst har Finansinspektionen samlat information för både aktörer som är verksamma på området och kunder. Man går igenom de former som berörs av den gällande regleringen av finanssektorn och som för närvarande omfattas av Finansinspektionens behörighet.

Läs mer

Webbnyhet på finska publicerades den 26 Juni 2014.