Webbnyheter 5.11.2013 – 14/2013

EIOPA har publicerat riktlinjer om förberedelserna inför Solvens II också på finska och svenska

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har på sin webbplats lagt ut riktlinjer om förberedelserna inför Solvens II på 22 språk, inklusive finska och svenska. Riktlinjerna gäller följande fyra helheter:

  • förvaltningssystem inklusive riskhantering
  • proaktiv riskbedömning
  • rapportering
  • förhandsgranskning av interna modeller.

Riktlinjerna har lämnats till de nationella tillsynsmyndigheterna, som bör tillämpa dem vid tillsynen från och med den 1 januari 2014. Finansinspektionen torde införa de riktlinjer som blir tillämpliga i Finland genom sina egna föreskrifter och anvisningar.

EIOPA har också på sin webbplats lagt ut ett frågeformulär (Q&A) som alla intresserade kan använda för att ställa frågor om riktlinjerna.

Närmare utlysningar lämnas av

  • ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 55 28