Verkkouutinen 5.11.2013 – 14/2013

EIOPAn Solvenssi II -valmistautumisohjeet julkaistu myös suomeksi ja ruotsiksi

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on julkaissut verkkopalvelussaan ohjeet Solvenssi II:een valmistautumiseksi 22 eri kielellä, myös suomeksi ja ruotsiksi.

Ohjeita annetaan neljästä eri kokonaisuudesta:

  • hallintojärjestelmästä, johon sisältyy riskienhallinta
  • ennakoivasta riskiarviosta
  • raportoinnista ja
  • sisäisten mallien ennakkoarvioinnista.

Ohjeet on annettu kansallisille valvojille, joiden tulisi ottaa ne käyttöön valvonnassaan 1.1.2014 alkaen. Finanssivalvonta antanee sovellettavat ohjeet osana omaa määräys- ja ohjekokoelmaansa.

Lisäksi EIOPA on avannut verkkopalvelussaan kysymys-vastaus-palvelun (Q&A), jossa kaikki kiinnostuneet voivat esittää kysymyksiä em. ohjeista.

Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528