Webbnyheter 11.4.2013 – 3/2013

Direktionens berättelse har lämnats till bankfullmäktige

Finansinspektionens direktion lämnar årligen en berättelse till bankfullmäktige om målen för FI:s verksamhet och måluppfyllelsen. Direktionen lämnade berättelsen för 2012 till bankfullmäktige den 11 april 2013. Bankfullmäktige sänder vanligen sitt svar på berättelsen inom några månader.

FI:s verksamhet leds av en direktion. Bankfullmäktige å sin sida övervakar den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet.

Bilagor

Publicerades på svenska 21.5.2013.