Tillsynsmeddelande 12.4.2024 – 24/2024

Återfösäkring – ett aktuellt tillsynstema

Återförsäkring är ett av Finansinspektionens och Eiopas tyngdpunktsområden år 2024. Eiopa publicerade den fjärde april ett ställningstagande om tillsynen av s.k. icke-ekvivalenta tredje länders återförsäkrare. Därutöver gör Finansinspektionen år 2024 en djupanalys av riskerna kring återförsäkringen.

Återförsäkring i förändring

Inflation, pandemier och de tidigare årens naturkatastrofer har minskat avkastningsgraden av återförsäkringen samt gjort marknaden hårdare. Hårdare marknad må synas för primärförsäkrare, förutom som högre priser även med att återförsäkrarna begränsar via villkoren eller prissätter bort vissa specifika risker (t.ex. pandemier, cyber, terrorism eller vissa klimatförändringsrelaterade risker). Dessutom kan skyddsbegreppen ha förändrats.

Datakrav för prissättning eller tecknande av återförsäkring kan öka i mängd och kvalitet vilket ökar även primärförsäkrarnas databehov. Därtill uppmuntrar ESG-kraven med regulativa och rapporteringskravsförändringar både primär- och återförsäkringsmarknaderna att vidareutveckla sina processer och produkter. 

Riskhanteringen betonas i primärförsäkringen

På hårda återförsäkringsmarknader betonas primärförsäkrarnas hantering av basrisken. Då återförsäkringsavtal förändras är det ytterst viktigt för primärförsäkrarna att ha koll på att försäkringsavtalsinnehåll och teckningspolicyer beaktar de förändrade innehållen av återförsäkringsavtalen. Det ligger på aktuariefunktionens ansvar att yttra sitt utlåtande om lämpligheten av återförsäkringsarrangemangen och om teckningspolicyn för försäkringsavtal.

På återförsäkringsmarknaden kan det också finnas produkter som är tänkta att uppfylla någon annan målsättning än riskmitigering. Det är bra att komma ihåg att ett återförsäkringsavtal som inte uppfyller alla de krav som ställs i förordningen 2015/35 kapitel 10 inte kan beräknas till fullo som riskmitigerande i kapitalkravsberäkningen.   

Den riskmitigerande effekten får inte heller beaktas ifall solvensregler i ett tredje land inte räknas som ekvivalenta med Solvens II, och återförsäkrarens kreditvärdering inte är på en tillräckligt hög nivå. Med beaktande av den internationella återförsäkringsmarknaden är detta också viktigt att komma ihåg.  

Återförsäkringsriskerna under tillsyn

Finansinspektionen gör år 2024 en djupanalys om de förutnämnda återförsäkringsriskerna. Vi tittar på skadeförsäkringsbolagens återförsäkringars riskmitigerande egenskaper, effektiviteter, rättigheten av beräkningarna, bas- och motpartsriskerna samt aktuariefunktionernas utlåtanden.

Samtidigt har Eiopa för sin del lyft upp betydelsen av tillsynen av de icke-ekvivalenta tredje ländernas återförsäkrare. Eiopas supervisory statement hänvisar de nationella övervakarna att utöva tillsyn i synnerhet över de risker som härrör från branschens  internationella karaktär och som kan bli synliga först i diskontinuitetssituationer.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Toni Blomster, ledande matematiker, tfn 09 183 5318 eller toni.blomster(at)fiva.fi
  • Iiro Marttila, matematiker, tfn 09 183 5483 eller iiro.marttila(at)fiva.fi