Tillsynsmeddelande 23.4.2024 – 27/2024

Ändring av Europeiska bankmyndigheten EBA:s riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer – riktlinjerna gäller från den 20 maj 2024

EBA har meddelat riktlinjerna EBA/GL/2023/10 om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/14 om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer. Med dessa riktlinjer upphävs och ersätts EBA:s tidigare reviderade riktlinjer (EBA/GL/2022/12).

Enligt artikel 16.3 i EBA-förordningen1 ska finansinstituten/de finansiella aktörerna med alla tillgängliga medel söka följa EBA:s riktlinjer. Finansinspektionen har meddelat att den kommer att följa riktlinjerna.

Innehåll

Riktlinjerna gäller angivande av systemviktiga indikatorer för fastställande av globalt systemviktiga institut (G-SII) enligt förordning (EU) nr 1222/2014 och rapportering av underliggande data (indikatorer, kompletterande uppgifter och memorandumposter) och årligt offentliggörande av indikatorvärdena för fastställande av G-SII-institut. Riktlinjerna tillämpas på kreditinstitut med ett exponeringsbelopp för bruttosoliditet på över 200 miljarder euro.

Ikraftträdande

Riktlinjerna gäller från den 20 maj 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

Laura Savio, senior specialist, tfn 09 183 55 05 eller laura.savio(at)fiva.fi

Bilaga

Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2020/14 om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer

Se också

De europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer

1EBA-förordningen (EU) nr 1093/2010