Tillsynsmeddelande 16.1.2023 – 3/2023

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 1/2021: Ändring av G-SII-anvisningarna

Finansinspektionen meddelade den 16 januari 2023 anvisningar om ändring av förskrifter och anvisningar 1/2021 om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (EBA/GL/2020/14).

Ändringen (EBA/GL/2022/12) gäller de indikatorer som ska tillämpas i tilläggsmetoden för identifiering av systemviktiga institut enligt artikel 131.2a i direktiv 2013/36/EU. I tilläggsmetoden för identifiering bör justerade indikatorer som berör flera jurisdiktioner och som utesluter gränsöverskridande verksamhet inom ramen för den gemensamma resolutionsmekanismen framöver betraktas som en del av de verksamhetsindikatorer som berör flera jurisdiktioner och inte som kompletterande poster eller memorandumposter för identifiering av globala systemviktiga institut och metoder för tilldelning av underkategorier. I praktiken ska de kreditinstitut som deltar i identifieringsprocessen för G-SII-institut årligen publicera dessa indikatorer på sin webbplats tillsammans med övriga G-SII-indikatorer. Ändringen ökar G-SII-identifieringsprocessens och gränsöverskridande exponeringars inom bankunionen transparens.

Närmare upplysningar lämnas av

Peik Granlund, ledande makrostabilitetsexpert, tfn 09 183 5236 eller peik.granlund(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 1/2021