Tillsynsmeddelande 25.5.2023 – 31/2023

En tematisk bedömning inleds för tillhandahållare av investeringstjänster, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansinspektionen genomför två tematiska bedömningar som ansluter sig till marknadsföringen av investeringstjänster och -produkter och till de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska publiceras om finansiella produkter. De tematiska bedömningarna utgör en del av de tillsynsprojekt (Common Supervisory Action) som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) genomför tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna åren 2023–2024.

Tillhandahållare av investeringstjänster

Den tematiska bedömningen 2023 gäller marknadsföringen av investeringsprodukter och -tjänster. Målet är att bedöma huruvida tillhandahållarna av investeringstjänster följer kraven på marknadsföringskommunikation i MiFID II-regleringen. Se Esmas meddelande.

Finansinspektionen genomför temabedömningen i form av en enkät och med ett sampel av bolagens marknadsföringsmaterial. Föremål för den tematiska bedömningen är en bred grupp av värdepappersföretag och banker som tillhandahåller investeringstjänster.

Fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Temabedömningen som kommer att göras 2023–2024 gäller hållbarhetsrelaterade upplysningar hos placeringsfonder och AIF-förvaltare av öppna fonder. Målet är att bedöma på vilket sätt fondbolagen och AIF-förvaltarna följer de skyldigheter som regleras i lagen om dem då det gäller att beakta hållbarhetsriskerna och att ge hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Finansinspektionen skickar alla fondbolag och de AIFM-förvaltare som förvaltar specialplaceringsfonder en kartläggande, kort enkät om på vilket sätt de beaktar hållbarhetsrelaterade risker och ger hållbarhetsrelaterade upplysningar. Till en del av bolagen skickar Finansinspektionen en mer omfattande enkät som också innehåller fondspecifika frågor.

De tematiska bedömningarnas tidtabell

Enkäterna i anslutning till båda de tematiska bedömningarna kommer uppskattningsvis att skickas till bolagen i juni och svarstiden går ut i augusti.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anna Mäkipeska anna.makipeska(at)fiva.fi (fonder)
  • Nina Männynmäki nina.mannynmaki(at)fiva.fi (investeringstjänster)