Valvottavatiedote 25.5.2023 – 31/2023

Teema-arvioita alkamassa sijoituspalveluntarjoajille, rahastoyhtiöille ja vaihtoehtorahastojen hoitajille

Finanssivalvonta toteuttaa kaksi teema-arviota, jotka liittyvät sijoituspalvelujen ja -tuotteiden markkinointiin ja rahastotuotteista julkistettaviin kestävyystietoihin. Teema-arviot ovat osa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) yhdessä kansallisten valvojien kanssa vuosina 2023–2024 toteutettavia valvontahankkeita (Common Supervisory Action).

Sijoituspalveluntarjoajille

Vuonna 2023 toteutettava teema-arvio koskee sijoitustuotteiden ja -palvelujen markkinointia. Tavoitteena on arvioida, miten sijoituspalveluntarjoajat noudattavat MiFID II -sääntelyn markkinointiviestintää koskevia vaatimuksia. Katso ESMAn tiedote.

Finanssivalvonta toteuttaa teema-arvion kyselynä ja otantana yhtiöiden markkinointimateriaalista. Teema-arvion kohteena on laaja joukko sijoituspalveluja tarjoavia sijoituspalveluyhtiöitä ja pankkeja.

Rahastoyhtiöille ja vaihtoehtorahastojen hoitajille

Vuosina 2023–2024 toteutettava teema-arvio koskee sijoitusrahastojen ja avointen vaihtoehtorahastojen kestävyystietoja. Tavoitteena on arvioida, miten rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat noudattavat niitä koskevassa sääntelyssä asetettuja velvoitteita kestävyysriskien huomioimisesta sekä kestävyystietojen antamisesta.

Finanssivalvonta lähettää kaikille sijoitusrahastoja tai erikoissijoitusrahastoja hoitaville yhtiöille kartoittavan, suppean kyselyn kestävyysriskien huomioimisesta ja kestävyystietojen antamisesta. Osalle yhtiöistä Finanssivalvonta lähettää kattavamman kyselyn, joka sisältää myös rahastokohtaisia kysymyksiä.

Teema-arvioiden aikataulu

Molempien teema-arvioiden kysymykset lähetetään yhtiöille arviolta kesäkuun aikana ja vastausaika päättyy elokuussa.

Lisätietoja antavat

  • Anna Mäkipeska anna.makipeska(at)finanssivalvonta.fi (rahastot)
  • Nina Männynmäki nina.mannynmaki(at)finanssivalvonta.fi (sijoituspalvelut)