Tillsynsmeddelande 19.6.2023 – 39/2023

EBA:s riktlinjer för översyns- och utvärderingsprocesser (ÖUP) av värdepappersföretag (EBA/GL/2022/09) träder I kraft

Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer för gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) enligt direktiv (EU) 2019/2034 av den 21 juli 2022 (Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) under Directive (EU) 2019/2034) träder i kraft den 19 juni 2022. Finska och svenska versioner av riktlinjerna publicerades den 19 april 2023 (EBA/GL/2022/09).

Finansinspektionen meddelade EBA den 12 juni 2023 att den kommer att följa riktlinjerna.

Finansinspektionens översyns- och utvärderingsprocesser (ÖUP) av värdepappersföretag följer EBA:s riktlinjer från den 19 juni 2023.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, senior specialist, tfn 09 183 5456 eller antti.alakiuttu(at)fiva.fi

Bilaga

EBA riktlinger