Valvottavatiedote 19.6.2023 – 39/2023

EBA:n ohjeet sijoituspalveluyritysten vakavaraisuuden arviointiprosesseista (EBA/GL/2022/09) tulevat voimaan

Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 21.7.2022 antamat ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista menettelyistä ja menetelmistä vakavaraisuuden arviointiprosessille (Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) under Directive (EU) 2019/2034) tulevat voimaan 19.6.2023. EBA:n ohjeiden suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistiin 19.4.2023 (EBA/GL/2022/09).

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBA:lle 12.6.2023 noudattavansa ohjetta.

Finanssivalvonnan sijoituspalveluyritysten vakavaraisuuden arviointiprosessit noudattavat EBA:n ohjeita 19.6.2023 alkaen.

Lisätietoja antaa

Antti Alakiuttu, vanhempi asiantuntija, puhelin 09 183 5456 tai antti.alakiuttu(at)finanssivalvonta.fi

Liite

EBA:n ohje