Tillsynsmeddelande 1.11.2023 – 59/2023

De som beviljar konsumentkrediter ska anmäla sig till det positiva kreditupplysningsregistret senast den 30 november 2023

Finansinspektionen påminner om att anmälan till det positiva kreditupplysningsregistret som upprätthålls av Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet upphör den 30 november 2023.

Anmälan gäller Finansinspektionens tillsynsobjekt och andra kreditgivare och kreditförmedlare som beviljar konsumentkrediter eller därmed jämställda krediter eller som har sådana krediter i sin kreditstock.

Till registret anmäls uppgifter om krediter som beviljas privatpersoner (fysiska personer) som är bosatta i Finland och som har en finsk personbeteckning när krediten beviljas.

Finansinspektionen övervakar att anmälningsskyldigheten och anmälningsplikten iakttas. Bestämmelser om anmälningsplikten finns i 16 § i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister och om de krediter som ska anmälas till registret i 6 §.

Närmare upplysningar om det positiva kreditupplysningsregistret och om anmälningsplikten finns på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret.

Kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret betjänar vardagar klockan 9–16 på nummer 029 497 570 på finska, svenska och engelska.

Närmare upplysningar lämnas av

Virva Walo, byråchef, virva.walo(at)fiva.fi