Valvottavatiedote 29.11.2022 – 54/2022

Määräykset ja ohjeet 8/2022 Finanssivalvonnan suositus EBAn suurituloisia koskevaa tietojen keruuta koskevien ohjeiden noudattamisesta (EBA/GL/2022/08)

Finanssivalvonta on antanut 22.11.2022 määräykset ja ohjeet 8/2022, joissa se saattaa kansallisesti voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 30.6.2022 antamat päivitetyt ohjeet direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta (Guidelines on the data collection exercises regarding high earners under Directive 2013/36/EU and under Directive (EU) 2019/2034). EBAn ohjeiden suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistiin 3.10.2022 (EBA/GL/2022/08). Finanssivalvonnan uudet määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.12.2022.

EBAn uudistetut ohjeet käsittelevät mm. seuraavia asioita:

  1. Ohjeen kohderyhmä laajeni toimivaltaisista viranomaisista myös valvottaviin.

  2. Suurituloisia koskeva tietojen keruu säilyy pääosin ennallaan, mutta erityisesti liitteet III ja IV koskevat jatkossa myös valvottavia. Valvottavien tulee varautua soveltamaan annettuja validointisääntöjä sekä ottamaan huomioon liitteen IV sisältämät ohjeet.


EBAn muuttuneet vaatimukset (DPM 3.2) otetaan huomioon vuoden 2022 tietojen raportoinnissa. Suurituloisia koskeva raportointi tilanteesta 31.12.2022 tulee toimittaa 31.8.2023 mennessä.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että Määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ohjeita. Määräysten ja ohjeiden soveltamisala on laajempi kuin EBAn ohjeen kohderyhmä.

Uusi ohje kumoaa EBAn ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta (EBA/GL/2014/07) 31.12.2022 lukien.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle 23.11.2022 noudattavansa ohjetta valvonnassaan. 


Lisätietoja antaa

Erika Penttilä, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5270 tai erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet