Tillsynsmeddelande 1.3.2022 – 13/2022

Föreskrifter och anvisningar 8/2014 Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn har uppdaterats

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 8/2014 Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn har uppdaterats och de träder i kraft den 1 mars 2022.

Uppdateringar har gjorts huvudsakligen i avsnitt 2.5 Internationella rekommendationer. Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna grundar sig på Europeiska bankmyndighetens uppdaterade eller avskaffade riktlinjer. Också Europeiska bankmyndighetens blankett för rapportering om allvarliga incidenter i betalningar har uppdaterats.

I föreskrifterna och anvisningarna informeras företagen under tillsyn om Europeiska bankmyndighetens riktlinjer, vilka de ska beakta i sin verksamhet.

Närmare upplysningar lämnas av

Pasi Korhonen, ledande riskexpert, tfn 09 183 5514 eller pasi.korhonen(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 8/2014 Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn