Valvottavatiedote 1.3.2022 – 13/2022

Määräykset ja ohjeet 8/2014 Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa on päivitetty

Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 8/2014 Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa on päivitetty ja ne tulevat voimaan 1.3.2022.

Päivityksiä on tehty pääasiassa kappaleeseen 2.5 Kansainväliset suositukset, johon on lisätty viittauksia päivitettyihin Euroopan pankkiviranomaisen ohjeisiin ja poistettu kaksi Euroopan pankkiviranomaisen ohjeistosta poistettua ohjetta. Lisäksi ohjesivustolla oleva Euroopan pankkiviranomaisen lomake merkittävien maksupalveluhäiriöiden raportointiin on päivitetty uusimpaan lomakkeeseen.

Määräyksissä ja ohjeissa saatetaan valvottavien tietoon Euroopan pankkiviranomaisten ohjeita, joita niiden tulisi toiminnassaan ottaa huomioon.

Lisätietoja antaa

Pasi Korhonen, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5514 tai pasi.korhonen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 8/2014 Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa