Valvottavatiedote 22.9.2022 – 44/2022

Määräykset ja ohjeet 5/2022: Finanssivalvonnan suositus ESMAn selvitysprosessin valmistelua koskevien ohjeiden noudattamisesta (ESMA70-151-2906)

Finanssivalvonta on antanut 22.9.2022 määräykset ja ohjeet 5/2022, joilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 6.4.2022 antamat ohjeet (ESMA70-151-2906) asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 artiklan 2 kohdan vaatimuksesta. Vaatimus kohdistuu selvitysprosessin valmisteluun: sijoituspalveluyritysten on varmistettava, että niillä on, mahdollisuuksien mukaan sinä pankkipäivänä, jona kauppa tehdään, kaikki tarvittavat toimitusta koskevat tiedot. Tämän saavuttamiseksi sijoituspalveluyritysten, joilla jo ei ole tarvittavia toimitusta koskevia tietoja, on oltava yhteydessä asiakkaisiinsa saadakseen kyseiset tiedot. Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 22.9.2022.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että Määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ohjeita.

Lisätietoja antaa

Jenni Koskinen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 2353 tai jenni.koskinen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet