Tillsynsmeddelande 25.5.2022 – 28/2022

Föreskrifter och anvisningar 2/2022 Finansinspektionens rekommendation om iakttagande av EBA:s riktlinjer om intern styrning (EBA/GL/2021/14)

Finansinspektionen meddelade den 16 maj 2022 föreskrifter och anvisningar 2/2022, som sätter i kraft Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer för intern styrning enligt direktiv (EU) 2019/2034 av den 30 april 2022 (Guidelines on internal governance under Directive (EU) 2019/2034). Finska och svenska versioner av riktlinjerna publicerades den 15 mars 2022 (EBA/GL/2021/14). Finansinspektionens nya föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 16 maj 2022.

I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de företag under tillsyn som omfattas av tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna ska följa EBA:s riktlinjer.

Finansinspektionen meddelade EBA den 16 maj 2021 att den kommer att följa riktlinjerna i sin tillsyn.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, riskexpert, tfn 09 183 5456 eller antti.alakiuttu(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar om intern styrning enligt direktiv (EU) 2019/2034