Valvottavatiedote 25.5.2022 – 28/2022

Määräykset ja ohjeet 2/2022 Finanssivalvonnan suositus EBAn sisäistä hallintoa ja ohjausta koskevien ohjeiden noudattamisesta (EBA/GL/2021/14)

Finanssivalvonta on antanut 16.5.2022 määräykset ja ohjeet 2/2022, joissa se saattaa kansallisesti voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 30.4.2022 antamat ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta sisäisestä hallinnoinnista ja ohjauksesta (Guidelines on internal governance under Directive (EU) 2019/2034). EBAn ohjeiden suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistiin 15.3.2021 (EBA/GL/2021/14). Finanssivalvonnan uudet määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 16.5.2022.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että Määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ohjeita.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle 16.5.2022 noudattavansa ohjetta valvonnassaan.

Lisätietoja antaa

Antti Alakiuttu, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5456 tai antti.alakiuttu(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta sisäisestä hallinnoinnista ja ohjauksesta