Tillsynsmeddelande 11.4.2022 – 22/2022

Finansinspektionens sammandrag av bedömningen av de inneboende riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen har offentliggjort ett sammandrag av bedömningen av de inneboende riskerna för att penningtvätt och finansiering av terrorism bedrivs genom sådana rapporteringsskyldiga som avses i penningtvättslagen och som omfattas av Finansinspektionens tillsyn.

När det gäller den inneboende risken för penningtvätt är det fråga om en uppdatering av den bedömning av den inneboende risken som offentliggjordes den 17 mars 2020 och bedömningen av den inneboende risken för de olika sektorerna har förblivit oförändrad. Sammandraget av den inneboende risken för finansiering av terrorism offentliggörs för första gången. I båda bedömningarna av den inneboende risken har särskilt den nationella riskbedömning som offentliggjordes den 29 april 2021 beaktats. 

Enligt Finansinspektionens bedömning hänför sig den största inneboende risken för både penningtvätt och finansiering av terrorism till produkter och tjänster som möjliggör snabb överföring av medel. Särskilt sådana internationella överföringar av medel där flera tjänsteleverantörer är involverade är förenade med förhöjd risk.

Till sammandraget av bedömningen av inneboende risker har fogats en bedömning av vilken betydelse respektive sektor som omfattas av Finansinspektionens tillsyn har med avseende på bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med bedömningen är att bidra till att inrikta tillsynen över efterlevnaden av penningtvättslagen mellan olika sektorer. Enligt bedömningen är kreditinstitutssektorn av störst betydelse.

Närmare upplysningar lämnas av

Viivi Jantunen, riskexpert, tfn 09 183 5008 eller viivi.jantunen(at)fiva.fi

Bilaga

Sammandrag av bedömningen av de inneboende riskerna 2022

Se också