Tillsynsmeddelande 22.6.2022 – 35/2022

Eiopa har inlett två samråd om utkasten till tillsynsställningstaganden om försäkring av cyberrisker och systemrisker

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har inlett två samråd: om försäkring av cyberrisker och om villkoren för begränsning av systemrisker. Synpunkter på båda samråden kan lämnas fram till den 18 juli 2022.

Samråd om försäkring av cyberrisker

Cyberrisker och vikten av att försäkra dem har särskilt under den senaste tiden kraftigt framhävts. Det skärpta internationella säkerhetsläget ökar risken för cyberattacker inom hela samhället. Både företag och privatpersoner kan bli föremål för cyberattacker.

Cyberrisker kan försäkras med särskilda försäkringar eller så kan de ingå i mer omfattande försäkringar. Det borde vara klart för både försäkringsgivaren och den försäkrade vad som försäkrats och på vilka villkor. Försäkringsbolagen ska fästa särskild uppmärksamhet vid hur försäkringsvillkoren formuleras och även vid sin egen riskhantering för att i tillräcklig grad bereda sig för eventuella risker.

Eiopa har berett ett tillsynsställningstagande i detta ärende, vilket nu är ute på samråd. Samrådet avslutas den 18 juli 2022.

Enligt Finansinspektionen bör även försäkringssektorn i Finland fästa uppmärksamhet vid ärendet och om möjligt delta i samrådet.

Finansinspektionen har redan i sitt tillsynsmeddelande 4.3.2022–14/2022 gjort tillsynsobjekten uppmärk­samma på risken för eventuella cyberattacker även mot finansiella aktörer och tjänsteproducenter och uppmanat dem att effektivera uppföljningen av cybersäkerheten. Det försvagade riskläget bör även beaktas vad gäller försäkring.

Samråd om villkoren för begränsning av systemrisker

Pandemier, klimatförändringen eller omfattande cyberattacker kan orsaka systemrisker. Fastän det å ena sidan finns ett behov av att försäkra dessa risker, är det inte alltid möjligt att försäkra riskerna eller så blir det för dyrt att försäkra dem.

Eiopa har berett ett tillsynsställningstagande i detta ärende, vilket nu är ute på samråd. Samrådet avslutas den 18 juli 2022.

De finländska aktörerna får gärna ge sina synpunkter även på detta ställningstagande.

Samrådsdokumenten finns på Eiopas webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Teija Korpiaho, ledande rådgivare, teija.korpiaho(at)fiva.fi (fram till 8.7.2022)
  • Päivi Turunen, marknadsövervakare, paivi.turunen(at)fiva.fi (fram till 8.7.2022)