Valvottavatiedote 22.6.2022 – 35/2022

EIOPAn konsultaatiossa kaksi valvontakannanottoluonnosta vakuuttamisesta – kyberriskit ja systeemiset riskit

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) on avannut kaksi konsultaatiota: kyberriskien vakuuttamisesta sekä systeemisten riskien rajoitusehdoista. Molemmat konsultaatiot ovat avoinna 18.7.2022 asti.

Konsultaatio kyberriskien vakuuttamisesta

Kyberriskien ja niiden vakuuttamisen merkitys on etenkin viime aikoina korostunut voimakkaasti. Kansainvälisen turvallisuustilanteen kiristyminen lisää kyberriskien mahdollisuutta koko yhteiskunnassa. Niiden kohteiksi voivat joutua sekä yritykset että yksityiset henkilöt.

Kyberriskejä voidaan vakuuttaa erillisillä vakuutuksilla tai ne voivat sisältyä laajempiin vakuutuksiin. Sekä vakuutuksenantajalle että vakuutetulle tulisi olla selvää mitä ja millä ehdoilla on vakuutettu. Vakuutusyhtiöiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vakuutusten ehtojen muotoiluun ja toisaalta omaan riskienhallintaansa, jotta mahdollisiin riskeihin on riittävällä tavalla varauduttu.

Tästä aihepiiristä EIOPA on valmistellut valvontakannanottoa, joka on nyt konsultaatiossa. Konsultaatio päättyy 18.7.2022.

Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan myös suomalaisen vakuutussektorin tulisi kiinnittää asiaan huomiota ja mahdollisuuksien mukaan osallistua konsultaatioon.

Finanssivalvonta on jo Valvottavatiedotteellaan 4.3.2022 – 14/2022 kiinnittänyt valvottaviensa huomiota kyberhyökkäysten mahdollisuuteen myös finanssialan toimijoita ja palveluntuottajia vastaan ja kehottanut valvottaviaan tehostettuun kyberturvallisuuden seurantaan. Heikentynyt riskitilanne on otettava huomioon myös vakuuttamisessa.

Konsultaatio systeemisten riskien rajoitusehdoista

Pandemia, ilmastonmuutos tai laajat kyberhyökkäykset voivat aiheuttaa systeemistä riskiä. Näiden riskien vakuuttamiselle on toisaalta tarvetta, mutta kaikissa tapauksissa ne eivät ole vakuutettavia riskejä tai niiden hinta muodostuu liian kalliiksi.

Tästä aihepiiristä EIOPA on valmistellut valvontakannanottoa, joka on nyt konsultaatiossa. Konsultaatio päättyy 18.7.2022.

Myös tähän kannanottoon kommentit ovat tervetulleita myös suomalaisilta toimijoilta.

Konsultaatioasiakirjat EIOPAn verkkosivuilla.

Lisätietoja antavat

  • Teija Korpiaho, johtava neuvonantaja, teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi (8.7.2022 asti)
  • Päivi Turunen, markkinavalvoja, paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi (8.7.2022 asti)