Tillsynsmeddelande 19.1.2022 – 4/2022

EBA:s covid-19-rapportering fortsätter tills vidare

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har beslutat att riktlinjerna om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen (EBA/GL/2020/07) ska fortsätta att tillämpas tills vidare. I sitt beslut konstaterar EBA att det fortfarande är nödvändigt att följa upp pandemins inverkan på bankernas kreditrisker, eftersom utvecklingen av pandemiläget alltjämt skapar osäkerhet.

Ursprungligen uppskattades att rapporteringen enligt riktlinjerna ska fortsätta i cirka ett och ett halvt år, men då fastställdes inget slutdatum. I fortsättningen prövas rapporteringsbehovet årligen. EBA:s pressmeddelande finns på EBA:s webbplats. 

Rapporteringen enligt EBA:s riktlinjer ingår i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2020 Anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen. Minimikraven för rapportering enligt dessa föreskrifter och anvisningar fortsätter att gälla tills vidare utan förändringar.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jaana Ladvelin, ledande kapitaltäckningsexpert, tfn 09 183 53 13 eller jaana.ladvelin(at)fiva.fi
  • Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 53 33 eller torsten.groschup(at)fiva.fi

Bilagor