Valvottavatiedote 19.1.2022 – 4/2022

EBAn covid-19-raportointi jatkuu toistaiseksi

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) on päättänyt jatkaa ohjeiden vastuista, joihin sovelletaan covid-19-kriisin vastatoimia, raportoinnista ja julkistamisesta (EBA/GL/2020/07) voimassaoloa toistaiseksi. EBA toteaa päätöksessään, että pandemian vaikutuksia pankkien luottoriskeihin on edelleen tarpeen seurata, koska koronatilanteen kehittyminen aiheuttaa edelleen epävarmuutta.

Alun perin ohjeiden mukaisen raportoinnin kestoajaksi arvioitiin noin puolitoista vuotta, mutta päättymisaika jätettiin silloin avoimeksi. Raportointitarvetta harkitaan jatkossa vuosittain. EBAn tiedote on luettavissa EBAn verkkosivuilla.

EBAn ohjeiden mukainen raportointi on implementoitu Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 3/2020 Ohjeet vastuiden, joihin sovelletaan covid-19-kriisin vastatoimia, raportoinnista ja julkistamisesta. Näiden määräysten ja ohjeiden mukaista minimiraportointia jatketaan toistaiseksi ilman muutoksia.

Lisätietoja antavat

  • Jaana Ladvelin, johtava vakavaraisuusasiantuntija, puhelin 09 183 5313 tai jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi
  • Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten. groschup(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet