Tillsynsmeddelande 25.4.2022 – 25/2022

Bankerna under Finansinspektionens direkta tillsyn bör korrigera sina metoder och processer för identifiering och hantering av problemkrediter samt för fastställandet av förväntade kreditförluster

Finansinspektionen genomförde på vintern 2021/2022 en tematisk bedömning om identifiering av problemkrediter och hanteringen av dem i små och medelstora företag bland de banker som står under dess direkta tillsyn. I den tematiska bedömningen granskades även metoderna och processerna för fastställande en betydande ökning av kreditrisken och förväntade kreditförluster. Bankerna följde inte regleringen till alla delar. 

Brister observerades i fråga om följande:

 • identifieringen av anståndsavtal och ställandet av etappmål samt uppföljningen av anståndsåtgärdernas effektivitet
 • längden på amorteringsfria perioder med anstånd
 • monitoreringen av en säkerhet i form av fastighet oftare då låntagaren har ett sämre kreditbetyg än normalt
 • uppföljningen av kovenanter och åtgärderna på grund av dem
 • enskilda bedömningar av säkerheter i form av fastigheter för nödlidande krediter
 • bestämningen av kvantitativa indikatorer för en betydande ökning av kreditrisken (SICR) samt uppföljning av hur de fungerar och valideringen
 • beaktandet av en förväntad anståndsåtgärd som en SICR-indikator
 • iakttagandet av minimiprövotider vid överföringar mellan nedskrivningsstadier och bedömningen av prövotidernas tillräcklighet
 • prövnings- och beslutsprocesserna för gjorda justeringar i beräkningsparametrar och scenarier för förväntade kreditförluster (ECL) och direkt i beloppet förväntade kreditförluster samt valideringen av ECL-beräkningen

Finansinspektionen förutsätter att företagen under tillsyn korrigerar observerade brister och den kommer att följa hur åtgärderna framskrider i den fortlöpande tillsynen och i sina inspektioner.

Närmare upplysningar lämnas av

 • Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi
 • Jaana Ladvelin, ledande kapitaltäckningsexpert, tfn 09 183 5313 eller jaana.ladvelin(at)fiva.fi