Valvottavatiedote 25.4.2022 – 25/2022

Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa olevien pankkien ongelmaluottojen tunnistamisessa ja niiden hoidossa sekä odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämisen menetelmissä ja prosesseissa korjattavaa

Finanssivalvonta toteutti teema-arvion talvella 2021/2022 sen suorassa valvonnassa oleville pankeille mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten ongelmaluottojen tunnistamisesta ja niiden hoitamisesta. Lisäksi teema-arviossa tarkasteltiin luottoriskin merkittävän kasvun ja odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämisen menetelmiä ja prosesseja. Nämä eivät kaikilta osin noudattaneet sääntelyä.  

Puutteita havaittiin seuraavissa asioissa:

 • lainanhoitojoustosopimusten tunnistaminen ja väliaikatavoitteiden asettaminen sekä lainanhoitojoustojen tehokkuuden seuranta
 • lainanhoitojoustollisten lyhennysvapaiden pituus
 • kiinteistövakuuden monitorointi useammin, kun lainanottajalla on tavallista huonompi luottoluokitus
 • kovenanttien seuranta ja niistä johtuvien toimenpiteiden toteuttaminen
 • järjestämättömien luottojen kiinteistövakuuksien yksittäinen arviointi
 • luottoriskin merkittävän kasvun (SICR) määrällisten indikaattoreiden määrittely ja niiden toimivuuden seuranta ja validointi
 • ennakoidun lainanhoitojouston huomioiminen SICR-indikaattorina
 • minimikoeaikojen noudattaminen siirroissa arvonalentumisvaiheiden välillä ja koeaikojen riittävyyden arviointi
 • odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL:n) laskentaparametrien ja skenaarioiden sekä suoraan ECL:n määrään tehtyjen oikaisujen harkinta- ja päätöksentekoprosessit sekä ECL-laskennan validointi.

Finanssivalvonta edellyttää valvottaviaan korjaamaan havaitut puutteet ja seuraa toimenpiteiden edistymistä jatkuvassa valvonnassaan ja tarkastuksissaan.

Lisätietoja antavat

 • Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi
 • Jaana Ladvelin, johtava vakavaraisuusasiantuntija, puhelin 09 183 5313 tai jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi