Tillsynsmeddelande 26.2.2021 – 9/2021

Tillämpande av kravet på upplysningar om hållbar finansiering på finansmarknaden år 2021

Finansinspektionen rekommenderar att företagen på finansmarknaden utnyttjar de europeiska tillsynsmyndigheternas (ESA) slutrapport av den 4 februari 2021 då de bereder sig för att informera investerarna om hållbarhetsfaktorer.

Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR, EU 2019/2088) gäller de hållbarhets­relaterade ESG-uppgifter (Environmental, Social, Governance) som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. Förordningen gäller vittomfattande aktörerna inom försäkrings-, bank- och kapitalmarknadssektorn. Förordningen förpliktar de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) att meddela tekniska standarder för tillsyn om innehållet, metoderna och presentationen av ESG-uppgifterna och investeringarnas eventuella negativa konsekvenser för en hållbar utveckling.

De europeiska tillsynsmyndigheterna har publicerat ett gemensamt utlåtande (Supervisory Statement), enligt vilket företagen på finansmarknaden kan stöda sig på det innehåll som föreslås i slutrapporten när de tillämpar förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar från och med den 10 mars 2021, tills de tekniska standarderna för tillsyn (RTS) som föreslås i slut­rapporten träder i kraft. Utlåtandet har som mål att göra det lättare för företagen att bereda sig för tillämpandet av de tekniska standarderna för tillsyn och att främja ett enhetligt tillämpande av förordningen inom EU.

I slutrapporten föreslås det att tillämpandet av de tekniska standarderna skjuts upp att börja fr.o.m. den 1 januari 2022.

EU-kommissionen förtydligade tidigare på hösten att förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar i huvudsak ska tillämpas från och med den 10 mars 2021, fastän tillämpandet av de tekniska standarderna för tillsyn kommer att dröja, eftersom förordningen innehåller de allmänna upplysningsprinciperna. Finansinspektionen kommer emellertid inte att vidta aktiva tillsynsåtgärder innan de tekniska standarderna för tillsyn träder i kraft.

Se även bl.a. övriga tillsynsmeddelanden och bloggar om hållbar finansiering.

Närmare upplysningar lämnas av

Nina Männynmäki, ledande expert, tfn 09 183 5249 eller nina.mannynmaki(at)fiva.fi