Valvottavatiedote 26.2.2021 – 9/2021

Kestävän rahoituksen tiedonantovelvoitteiden soveltaminen finanssimarkkinoilla vuonna 2021

Finanssivalvonta suosittaa finanssimarkkinoilla toimiville yrityksille, että ne käyttäisivät avukseen eurooppalaisten valvontaviranomaisten (ESAt) 4.2.2021 julkistettua loppuraporttia valmistautuessaan kertomaan sijoittajille kestävyystekijöistä.

Tiedonantovelvoiteasetus (SFDR, EU2019/2088) koskee kestävyyteen liittyvien ESG-tietojen (Environmental, Social, Governance) antamista rahoituspalvelusektorilla. Asetus koskee laajasti vakuutus-, pankki- ja pääomamarkkinasektorin toimijoita. Asetus velvoittaa ESAt laatimaan tekniset sääntelystandardit ESG-tietojen ja sijoitusten mahdollisia haitallisia kestävyysvaikutuksia koskevien tietojen esitystavasta, sisällöstä ja menetelmistä.

ESAt ovat julkaisseet yhteisen lausunnon (Supervisory Statement), jonka mukaan finanssimarkkinoilla toimivat yritykset voivat noudattaessaan tiedonantovelvoiteasetusta 10.3.2021 lähtien tukeutua loppuraportissa ehdotettuun sisältöön, kunnes loppuraportissa ehdotetut tekniset sääntelystandardit (RTS) tulevat voimaan. Lausunnon tavoitteena on helpottaa yrityksiä valmistautumaan RTS:ien soveltamiseen ja lisätä asetuksen soveltamisen yhdenmukaisuutta EU:ssa.

Loppuraportissa ehdotetaan, että RTS:ien soveltamista siirrettäisiin alkamaan 1.1.2022 lähtien.

EU:n komissio selvensi aiemmin viime syksynä, että tiedonantovelvoiteasetusta tulee pääosin soveltaa 10. maaliskuuta 2021 lähtien, vaikka RTS:ien soveltaminen tulee viivästymään, sillä asetus sisältää yleiset tiedonantoperiaatteet. Finanssivalvonta ei kuitenkaan tule tekemään aktiivisia valvontatoimenpiteitä ennen RTS:ien voimaantuloa.

Katso myös mm. kestävän rahoituksen muut valvottavatiedotteet ja blogit.

Lisätietoja antaa

Nina Männynmäki, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5249 tai nina.mannynmaki(at)finanssivalvonta.fi