Tillsynsmeddelande 29.12.2021 – 61/2021

Föreskrifter och anvisningar 5/2021 om värdepappersföretagens tillsynsrapportering har publicerats | EBA

Föreskrifter och anvisningar 5/2021 om värdepappersföretagens tillsynsrapportering har publicerats den 2 juni 2021 och de träder i kraft den 30 december 2021.

De nya föreskrifterna och anvisningarna ger information om rapporteringen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2284 som grundar sig på EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och ansluter sig till myndighetsrapporteringen.

För de viktigaste ändringarna i rapporteringen redogörs även i rapporteringsmeddelandet 11/2021 (26.5.2021).

Närmare upplysningar lämnas av

Per Rostedt, finansanalytiker, per.rostedt(at)fiva.fi

Länkar