Tillsynsmeddelande 27.4.2021 – 19/2021

Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om en sektorspecifik systemriskbuffert

Finansinspektionen fattade den 21 april 2021 beslut om att tillämpa Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer av den 30 september 2020 för lämpliga undergrupper av sektorexponeringar för vilka behöriga eller utsedda myndigheter får tillämpa en systemriskbuffert. Den nationella lagstiftningen om en sektorspecifik systemriskbuffert trädde i kraft den 1 april 2021.

EBA:s riktlinjer riktar sig till EES-ländernas behöriga och utsedda myndigheter. Riktlinjerna fastställer detaljerade tillämpningsregler för den sektorspecifika systemriskbufferten. Samtidigt främjar riktlinjerna transparensen beträffande Finansinspektionens beslut om sektorspecifika systemriskbuffertar.

Närmare upplysningar lämnas av

Peik Granlund, ledande makrostabilitetsexpert, tfn 09 183 5236 eller peik.granlund(at)fiva.fi

Bilaga

Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer för lämpliga undergrupper av sektorexponeringar för vilka behöriga eller utsedda myndigheter får tillämpa en systemriskbuffert