Valvottavatiedote 27.4.2021 – 19/2021

Sektorikohtaista järjestelmäriskipuskuria koskevat Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ohjeet

Finanssivalvonta on 21.4.2021 päättänyt soveltaa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 30.9.2020 antamia ohjeita asianmukaisista alakohtaisten vastuiden osa-alueista, joihin toimivaltaiset tai nimetyt viranomaiset voivat soveltaa järjestelmäriskipuskuria. Sektorikohtaista järjestelmäriskipuskuria koskeva kansallinen lainsäädäntö tuli voimaan 1.4.2021.

EBAn ohjeet on osoitettu EEA-maiden toimivaltaisille ja nimetyille viranomaisille. Ohjeet määrittävät miten sektorikohtaista järjestelmäriskipuskuria yksityiskohtaisesti olisi sovellettava. Samalla ohjeet edistävät Finanssivalvonnan sektorikohtaista järjestelmäriskipuskuria koskevan päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

Lisätietoja antaa

Peik Granlund, johtava makrovakausasiantuntija, puhelin 09 183 5236 tai peik.granlund(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Euroopan Pankkiviranomaisen (EBA) ohjeet asianmukaisista alakohtaisten vastuiden osa-alueista, joihin toimivaltaiset tai nimetyt viranomaiset voivat soveltaa järjestelmäriskipuskuria