Tillsynsmeddelande 29.4.2021 – 20/2021

En sida med aktuella frågor och svar om hållbar finansiering har publicerats

Finansinspektionen har publicerat de första frågorna och svaren om regleringen av hållbar finansiering på sin webbplats. På sidan sammanställs de frågor som ofta ställs oss och svaren på dem. Vi uppdaterar sidan regelbundet.

Regleringen om hållbar finansiering är en omfattande helhet som ska tillämpas på de företag som verkar på finansmarknaden. En del av frågorna och svaren förtydligar kraven i redan gällande reglering. En del är tolkningar som i huvudsak görs under ledning av de europeiska tillsynsmyndigheterna.

I Finansinspektionen pågår ett projekt som syftar till att genomföra Finansinspektionens strategiska mål om att beakta klimatförändringens inverkan i tillsynen. Utöver klimatförändringens inverkan beaktar vi även hållbarhetsriskerna i anslutning till miljön, samhället och förvaltningssättet i vårt tillsynsarbete.

Läs även avsnittet om hållbar finansiering på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Nina Männynmäki, ledande expert, tfn 09 183 5249 eller nina.mannynmaki(at)fiva.fi
  • Noora Lehtonen, assistent, tfn 09 183 5010 eller noora.lehtonen(at)fiva.fi