Tillsynsmeddelande 28.1.2021 – 3/2021

EBAs uppdaterade riktlinjer om allmänna moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen har lagts till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 2 april 2020 riktlinjer om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen. EBA uppdaterade riktlinjerna den 25 juni 2020 och på nytt den 2 december 2020. Den viktigaste ändringen i den senaste uppdateringen är att tidsfristen för moratorierna som omfattas av riktlinjernas tillämpningsområde förlängdes till den 31 mars 2021.

Finansinspektionen kommer att följa de uppdaterade riktlinjerna i sin tillsyn.

En översättning till svenska av de uppdaterade riktlinjerna har publicerats och lagts till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar, nummer 1/2020.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 53 33 eller torsten.groschup(at)fiva.fi

Bilagor