Tillsynsmeddelande 17.2.2021 – 6/2021

Ändringar i föreskrifter och anvisningar om den sameuropeiska rapporteringen (COREP) samt i föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning

Det har gjorts ändringar i föreskrifter och anvisningar 26/2013 Sameuropeisk rapportering (COREP) samt i föreskrifter och anvisningar 5/2019 i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning.

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 26/2013 har ändrats enligt följande:

 • Europeiska bankmyndigheten EBAs riktlinjer av den 11 augusti 2020 om krav på tillsynsrapportering och upplysningskrav enligt paketet med snabbändringar för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid-19-pandemin (EBA/GL/2020/11) har införlivats i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.
 • det har lagts till en föreskrift om rapportering av ersättningar i enlighet med EBAs nya rapporteringsschema.
 • föreskrifterna och anvisningarna har uppdaterats så att de motsvarar Finansinspektionens nuvarande föreskrifts- och anvisningsformat.

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 5/2019 har ändrats enligt följande:

 • EBAs riktlinjer av den 11 augusti 2020 om krav på tillsynsrapportering och upplysningskrav enligt paketet med snabbändringar för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid-19-pandemin (EBA/GL/2020/11) har införlivats i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.
 • EBAs riktlinjer av den 11 augusti om ändring av riktlinjerna för enhetliga upplysningar enligt artikel 473 a i förordning (EU) nr 575/2013 om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen i syfte att säkra efterlevnad av ”quick fix”-paketet för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid-19-pandemin (EBA/GL/2020/12) har införlivats i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.
 • EBAs riktlinjer av den 1 juli 2020 om behandlingen av strukturella valutapositioner enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen) (EBA/GL/2020/09) har införlivats i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.
 • EBAs riktlinjer av den 6 maj 2020 om kreditriskreducering för institut som använder internmetoden för skattning av förlust vid fallissemang (EBA/GL/2020/05) har införlivats i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.
 • EBAs riktlinjer av den 4 maj 2020 för fastställande av den vägda genomsnittliga löptiden för tranchen i enlighet med artikel 257.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2020/04) har införlivats i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.
 • den nya definitionen av fallissemang har preciserats och styckena i anslutning till den gamla definitionen har strukits ur kapitel 7 Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering.

Ändringarna träder i kraft

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 mars 2021.

Närmare upplysningar lämnas av

Föreskrifter och anvisningar 26/2013: 

 • Jussi Eronen, ledande rapporteringsexpert, tfn 09 183 5234 eller jussi.eronen(at)fiva.fi

Föreskrifter och anvisningar 5/2019:

 • Taina Erovaara-Williams, ledande lagstiftningsexpert, tfn 09 183 5422 eller taina.erovaara-williams(at)fiva.fi

Bilagor