Tillsynsmeddelande 11.2.2021 – 4/2021

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 1/2021 G-SII-anvisningar

Finansinspektionen meddelade den 9 februari 2021 Anvisningar om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (G-SII).

Anvisningarna gäller angivande av indikatorer som används för att identifiera globalt systemviktiga institut (G-SII) i enlighet med förordning (EU) nr 1222/2014 och rapportering av underliggande uppgifter (indikatorer, kompletterande uppgifter och memorandumposter) och årligt offentliggörande av de resulterande indikatorvärden som används för att identifiera G-SII-institut.

Anvisningarna tillämpas på kreditinstitut med ett exponeringsmått för bruttosoliditet på över 200 miljarder euro.

Anvisningarna ersätter motsvarande tidigare föreskrifter och anvisningar 4/2016. De nya anvisningarna tar hänsyn till ändringar i EU-lagstiftningen och Baselprinciperna.

Närmare upplysningar lämnas av

Peik Granlund, ledande makrostabilitetsexpert, tfn 09 183 5236 eller peik.granlund(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 1/2021