Tillsynsmeddelande 1.6.2021 – 23/2021

Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 7/2018 om kraven för compliance-funktionen enligt MiFID II

Det har gjorts en ändring i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 7/2018 Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster genom vilket Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) ”riktlinjer om vissa aspekter av kraven för funktionen för regelefterlevnad enligt MiFID II" (ESMA35-36-1952) sätts i kraft nationellt. Dessa riktlinjer ersätter Esmas tidigare riktlinjer ESMA/2012/388.

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 7 juni 2021.

I föreskrifterna och anvisningarna rekommenderar Finansinspektionen att sammanslutningar som omfattas av dessa riktlinjers tillämpningsområde ska iaktta Esmas riktlinjer.

Syftet med Esmas riktlinjer är att 

  • etablera konsekventa, effektiva och ändamålsenliga tillsynsmetoder inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn och 
  • säkra gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av kraven för compliance-funktionen enligt MiFID II.  

Närmare upplysningar lämnas av

Riitta Seppä, marknadsövervakare, tfn 09 183 5027 eller riitta.seppa(at)fiva.fi

Bilagor