Tillsynsmeddelande 15.12.2020 – 81/2020

Rapportering av uppgifter om svikliga förfaranden i anslutning till betaltjänster – en uppdaterad rapporteringsblankett finns tillgänglig

Finansinspektionen har i Jakelu Distributionstjänst publicerat en uppdaterad arbetsbok för rapportering av uppgifter om svikliga förfaranden i anslutning till betaltjänster (MF). Rapporteringen ska inlämnas på de uppdaterade blanketterna första gången före given tidsfrist, dvs. den 28 februari 2021 (gäller betalningstransaktioner som genomförts 1.7—31.12.2020).

Enligt Europeiska bankmyndighetens (EBA) uppdaterade riktlinjer som publicerades i januari 2020 (EBA/GL/2018/05) har det i de specificerade uppgifterna om kortbetalningar och elektroniska pengar, och i de valideringsregler som gäller dem, lagts till två nya kategorier gällande de fall där man inte tillämpar stark kundautentisering: ”Transaktioner initierade av handlare (merchants)” och ”Övrigt”. Ändringen gäller blanketterna MF03, MF04 och MF06 i Finansinspektionens arbetsbok. Dessutom har de felaktiga formuleringarna på blanketten om kontantuttag (MF05) korrigerats i enlighet med EBAs uppdaterade riktlinjer.

Vi ber er även beakta att Finansinspektionen tagit i bruk kontrollformer i arbetsboken för att säkerställa de rapporterade uppgifternas kvalitet. Siffrorna på blanketterna ska avstämmas enligt de valideringsregler som ges i EBAs riktlinjer innan rapporten kan skickas till Finansinspektionen.

Närmare upplysningar lämnas av

Heli Mäkitalo, riskexpert, heli.makitalo(at)fiva.fi

Bilagor