Tillsynsmeddelande 15.7.2020 – 45/2020

Inga stora förändringar i arbetspensionsanstalternas solvens under juni

Finansinspektionen har samlat in uppgifter av arbetspensionsanstalterna med kortare intervaller under våren och sommaren. Vid slutet av juni var den genomsnittliga solvensgraden för arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och -kassor som bedriver lagstadgad verksamhet och Sjömanspensionskassan 123 % och solvensställningen 1,7. Solvensen har stärkts något jämfört med ställningen vid slutet av maj.

Rapporterna för ställningen vid slutet av juli ska lämnas in den 10 augusti.

Finansinspektionen förkortar rapporteringsintervallet, om situationen på investeringsmarknaden förändras betydligt.

Närmare upplysningar lämnas av

byråchef Mikko Kuusela, telefon 09 183 55 25 eller mikko.kuusela(at)fiva.fi