Valvottavatiedote 15.7.2020 – 45/2020

Työeläkelaitosten vakavaraisuudessa ei suuria muutoksia kesäkuun aikana

Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti tietoja työeläkelaitoksilta kevään ja kesän aikana. Kesäkuun lopun tilanteessa työeläkevakuutusyhtiöiden, lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 123 % ja vakavaraisuusasema 1,7. Vakavaraisuus on vahvistunut hieman verrattuna toukokuun lopun tilanteeseen.

Heinäkuun lopun tilanteen tiedonkeruun palautuspäivänä 10.8.

Finanssivalvonta tihentää raportointiväliä, mikäli tilanne sijoitusmarkkinoilla muuttuu merkittävästi.

Lisätietoja antaa

Mikko Kuusela, toimistopäällikkö, puh. 09 183 5525 tai mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi