Tillsynsmeddelande 26.8.2020 – 55/2020

Inga stora förändringar i arbetspensionsanstalternas solvens under juli

Finansinspektionen har samlat in uppgifter av arbetspensionsanstalterna med kortare intervaller under våren och sommaren. Vid slutet av juni var den genomsnittliga solvensgraden för arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och -kassor som bedriver lagstadgad verksamhet och Sjömanspensionskassan 124 % och solvensställningen 1,7. Solvensen har stärkts något jämfört med ställningen vid slutet av juni.

Finansinspektionen fortsätter med den månatliga datainsamlingen åtminstone till utgången av 2020. Rapportblanketterna skickas till pensionsanstalterna före månadsslutet och rapporterna för ställningen vid slutet av respektive månad ska lämnas in senast den 14 följande månad. Finansinspektionen förkortar rapporteringsintervallet, om situationen på investeringsmarknaden förändras betydligt.

Närmare upplysningar lämnas av

Mikko Kuusela, byråchef, tfn 09 183 55 25 eller mikko.kuusela(at)fiva.fi