Valvottavatiedote 26.8.2020 – 55/2020

Työeläkelaitosten vakavaraisuudessa ei suuria muutoksia heinäkuun aikana

Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti tietoja työeläkelaitoksilta kevään ja kesän aikana. Heinäkuun lopun tilanteessa työeläkevakuutusyhtiöiden, lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 124 % ja vakavaraisuusasema 1,7. Vakavaraisuus on vahvistunut hieman verrattuna kesäkuun lopun tilanteeseen.

Finanssivalvonta jatkaa kuukausittaista tietojen keruuta ainakin vuoden 2020 ajan. Kyselyt lähetetään eläkelaitoksille ennen kuun vaihdetta. Kunkin kuukauden lopun tiedot tulee toimittaa viimeistään seuraavan kuukauden 14. päivään mennessä. Finanssivalvonta tihentää raportointiväliä, mikäli tilanne sijoitusmarkkinoilla muuttuu merkittävästi.

Lisätietoja antaa

Mikko Kuusela, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5525 tai mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi