Tillsynsmeddelande 3.4.2020 – 17/2020

Eiopas yttrande till försäkringsföretag och försäkringsförmedlare om konsekvenserna av pandemin för konsumenterna

Eiopa gav den 1 april 2020 ett yttrande till försäkringsföretag och försäkringsförmedlare med förslag till åtgärder för att lindra konsekvenserna av COVID-19-pandemin för konsumenterna.

Eiopa uppmanar försäkringsföretag och försäkringsförmedlare bland annat att tillhandahålla konsumenterna tydlig och aktuell information om deras rättigheter på basis av försäkringsavtalen, informera om tillgången till och kontinuiteten i försäkringstjänsterna och ta särskild hänsyn också till konsumenternas intressen i sin verksamhet.

Eiopa bevakar läget i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och ger vid behov ytterligare vägledning.

Finansinspektionen anser att de åtgärder som Eiopa föreslår är viktiga. Också under krisförhållanden styrs verksamheten av regelverken för försäkringsbranschen och villkoren i försäkringsavtalen. Under det nu rådande undantagsförhållandena är det väsentligt att informera kunderna om deras rättigheter på basis av försäkringsavtalen och möjligheterna till flexibilitet och att säkerställa en fortsatt störningsfri tillgång till tjänsterna.

Yttrandet kan läsas på Eiopas webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Erja Rautanen, ledande rådgivare, tfn. 09 183 5550 eller erja.rautanen (at) fiva.fi