Valvottavatiedote 3.4.2020 – 17/2020

EIOPAn kannanotto vakuutuslaitoksille ja vakuutusedustajille pandemian vaikutuksista kuluttajiin

EIOPA antoi 1.4.2020 vakuutuslaitoksille ja vakuutusedustajille kohdennetun kannanoton, jossa se esittää toimenpiteitä, joilla COVID-19-pandemian vaikutuksia kuluttajiin voidaan lieventää.

EIOPA kannustaa vakuutuslaitoksia ja vakuutusedustajia muun muassa antamaan kuluttajille selkeää ja ajantasaista tietoa näiden vakuutussopimuksiin liittyvistä oikeuksista, tiedottamaan vakuutuspalvelujen saatavuudesta ja jatkuvuudesta sekä ottamaan toiminnassaan erityisesti huomioon myös kuluttajien edun.

EIOPA seuraa tilannetta yhteistyössä kansallisten valvojien kanssa ja antaa tarvittaessa lisäohjeistusta.

Finanssivalvonta pitää EIOPAn esittämiä toimenpiteitä tärkeinä. Myös kriisioloissa toimintaa ohjaavat vakuutustoimialaa koskeva sääntely ja vakuutussopimusten ehdot. Nyt vallitsevissa poikkeusoloissa on olennaista informoida asiakkaita vakuutussopimuksiin liittyvistä oikeuksista ja joustomahdollisuuksista sekä turvata palveluiden häiriötön jatkuminen.

Kannanotto on luettavissa EIOPAn verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa

Erja Rautanen, johtava neuvonantaja, puhelin 09 183 5550 tai erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi