Tillsynsmeddelande 26.8.2020 – 54/2020

Eiopa uppmanar försäkringsföretag och försäkringsförmedlare att beakta effekterna av COVID-19-pandemin i tillämpningen av sina produkthanteringssystem

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa uppmanar försäkringsföretag och försäkringsförmedlare som utvecklar försäkringsprodukter att tillämpa sina produkthanteringssystem i bedömningen av förändringarna till följd av COVID-19-pandemin och begränsningarna på grund av den i såväl nuvarande som nya produkter. I bedömningen ska konsekvenserna av pandemin och medföljande begränsningar för konsumenterna beaktas.

Eiopa gav den 1 april 2020 ut ett yttrande till försäkringsföretag och försäkringsförmedlare med förslag till åtgärder för att lindra konsekvenserna av COVID-19-pandemin för konsumenterna. Detta yttrande kompletterades med ett nytt yttrande som gavs ut den 8 juli 2020 och gäller Eiopas förväntningar på tillämpningen av produkthanteringssystem på försäkringsprodukter med anledning av COVID-19-pandemin.

Eiopa bevakar läget i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och ger vid behov ytterligare vägledning.

Finansinspektionen anser det viktigt att de som utvecklar försäkringsprodukter tar hänsyn till förändringarna i samhället och åtföljande konsekvenser för konsumenternas försäkringsbehov i tillämpningen av sina produkthanteringssystem. Också under krisförhållanden styrs verksamheten av regelverken för försäkringsbranschen och villkoren i försäkringsavtal.

Yttrandet kan läsas på Eiopas webbplats

Närmare upplysningar lämnas av

Päivi Turunen, marknadsövervakare, tfn 09 183 5557 eller paivi.turunen(at)fiva.fi