Valvottavatiedote 26.8.2020 – 54/2020

EIOPA muistuttaa vakuutuslaitoksia ja -edustajia huomioimaan COVID-19-pandemian vaikutukset tuotehallintajärjestelmiään noudattaessaan

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA muistuttaa vakuutuksen tuottajina toimivia vakuutuslaitoksia ja -edustajia siitä, että niiden on noudatettava tuotehallintajärjestelmiään arvioidessaan COVID-19-pandemiasta ja siitä aiheutuneista rajoituksista johtuvia muutoksia sekä nykyisissä että uusissa tuotteissaan. Tätä arviointia tehtäessä on otettava huomioon pandemian ja siitä aiheutuneiden rajoitusten vaikutukset kuluttajiin.

EIOPA antoi 1.4.2020 vakuutuslaitoksille ja -edustajille kohdennetun kannanoton, jossa se esittää toimenpiteitä, joilla COVID-19-pandemian vaikutuksia kuluttajille voidaan lieventää. Tätä kannanottoa on täydennetty 8.7.2020 annetulla kannanotolla, joka koskee EIOPAn odotuksia tuotehallintajärjestelmien soveltamisesta vakuutustuotteisiin COVID-19-pandemian johdosta.

EIOPA seuraa tilannetta yhteistyössä kansallisten valvojien kanssa ja antaa tarvittaessa lisäohjeistusta.

Finanssivalvonta pitää tärkeänä sitä, että vakuutusten tuottajat ottavat yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset kuluttajien vakuutustarpeisiin huomioon tuotehallintajärjestelmiään noudattaessaan. Myös kriisioloissa toimintaa ohjaavat vakuutustoimialaa koskeva sääntely ja vakuutussopimusten ehdot.

Kannanotto on luettavissa EIOPAn verkkosivuilla. 

Lisätietoja antaa

Päivi Turunen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5557 tai paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi